Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế TNDN 2021 Trên HTKK

3. Biểu phí của LENDTOP và biểu lãi suất, phí của Đối tác của LENDTOP: luôn được cập nhật liên tục, 10+ Vay Nhanh 500k Online Bằng CMND Lãi Suất 0% Duyệt Trong Ngày nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu và diễn biến của thị trường. 6. Khách Hàng xác nhận chính thức đăng ký phương thức giao dịch để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email… Theo quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi tài trợ cho y tế được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh, tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

vay tiền online Trong mọi trường hợp, LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thân nhân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng, thông tin về hành vi, v.v. 5. Khách hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống của LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay và/hoặc Đối tác của LENDTOP cho Khách hàng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Khách Hàng. Để thực hiện dịch vụ của mình, LENDTOP và các Đối tác cho vay có thể yêu cầu Khách Hàng và người cùng vay cung cấp tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân quan trọng khác để chuẩn bị hồ sơ vay và hồ sơ liên quan cho Khách Hàng.

Khoản vay được cấp sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của Đối tác cho vay đối với yêu cầu của Khách Hàng. Các Hợp Đồng hoàn chỉnh sẽ được gửi đến số Điện Thoại Đăng Ký và/hoặc Email Đăng Ký của Khách Hàng trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày LENDTOP và/hoặc Đối tác của LENDTOP chấp thuận Yêu Cầu Dịch Vụ cho Khách Hàng theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, theo đó Khách Hàng đồng ý rằng, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các Hợp đồng theo Phương thức Đăng Ký Giao Dịch nêu trên, trừ trường họp do lỗi của LENDTOP, nếu Khách Hàng không có phản hồi về các Hợp Đồng, Hợp Đồng được coi là không có khiếu nại liên quan đến việc ký kết các Hợp Đồng theo Phương Thức này. Cụ thể, Khách Hàng cho phép LENDTOP và/hoặc Đối tác cho vay xác minh tình trạng việc làm của Khách Hàng bằng cách liên hệ với tổ chức nơi Khách Hàng đã hoặc đang làm việc, v.v. Khách hàng nên liên hệ với bộ phận CSKH để được cập nhật mức lãi suất chính xác.

Đối tác cho vay và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các dịch vụ/sản phẩm đã cung cấp cho Khách Hàng. 7. Khách Hàng đồng ý và cho phép LENDTOP và chủ sở hữu/chủ sử dụng Website chuyển giao và tiết lộ cho bên thứ ba bất cứ thông tin và/hoặc hình ảnh nào liên quan tới Khách Hàng được cung cấp khi Đăng ký Vay trên Website và/hoặc vấn đề liên quan đến Hợp Đồng này và/hoặc tài liệu bảo đảm tại bất cứ thời điểm nào, Khách Hàng miễn trừ trách nhiệm cho LENDTOP và chủ sở hữu/chủ sử dụng Website. LENDTOP không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó, Vay Tiền Nhanh 24/7 Bằng CMND 100% Online Uy Tín, An Toàn Mới Nhất (https://topsanphamhay.com/vay-tien-nhanh-24-7-bang-cmnd-100-online-uy-tin-an-toan-moi-nhat.html) trừ trường hợp do lỗi của LENDTOP. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa (“Chính Sách Quyền Riêng Tư”). 5. LENDTOP cung cấp dịch vụ tư vấn các sản phẩm tài chính cho các Khách Hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Nếu bạn yêu thích bài đăng này và bạn muốn có thêm nhiều chi tiết liên quan đến Vay Tiền Online Chuyển Khoản Siêu Tốc Nhanh Trong Ngày Bằng CMND – https://topsanphamhay.com/vay-tien-online-chuyen-khoan-sieu-toc-nhanh-trong-ngay-bang-cmnd.html – vui lòng kiểm tra trang của chúng tôi.

0/5 (0 Reviews)

Top Sản Phẩm Hay
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart